Trình độ tiếng Anh của bạn cấp độ nào?


Anh ngữ & Việt ngữ giỏi sẽ giúp cho học sinh, sinh viên có cơ hội nghề nghiệp tốt trong ngành Kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, Luật sư, Diễn giả, Nhà văn, Nhà thơ, hoặc thậm chí là các Chính trị gia, Ngoại giao.


Làm thế nào để đo lường khả năng ngôn ngữ?


Cách kiểm tra chính xác và khách quan nhất là thực hiện những bài đánh giá khả năng ngôn ngữ. Đây là một trong những bài kiểm tra phổ biến nhất được sử dụng bởi các tổ chức giáo dục, các nhà tuyển dụng trong & ngoài nước.

Bạn mình giới thiệu trang web Jobtest có bài test miễn phí để đánh giá khả năng ngôn ngữ hiện tại, làm lại test nhiều lần rèn luyện thêm, bài test tính phí thấy nhiều nhóm câu hỏi khác nhau cho thực hành.


Các bạn cùng vào test xem level nào nhé?

Loading interface...

Welcome to my topic!


Thanks