Bu ngồi chơi với Ba, ông Nội và mấy chú.


Bu sờ râu Ba, sờ râu ông Nội và mấy chú, xong Bu tự sờ cằm mình và hỏi Ba" Sao Bu hỏng có râu vậy Ba?"


Ba nói : Tại Bu còn nhỏ mà!


Bu: Ba đi chợ mua râu cho Bu đi Ba, Ba đi chợ mua râu cho Bu đi Ba! Đi mà Ba...(Vừa nói vừa kéo tay Ba đi...Bu lúc ấy là 22 tháng!). Mọi người ...ôm bụng :Laughing: