Ba coi đá banh, chỉ đạo từ xa "Nhả banh lại ngoài sau". Con gái 5t nghe xong hỏi "Ủa ba, sao miệng chú bự quá vậy, ngậm được trái banh lại đằng sau nhả ra?". Ba + mẹ = :Sigh::39::39: