Tôi muốn hỏi sau khi dùng Sắc Xuân xong không dùng nữa thì da có xấu đi như các loại mỹ phẩm khác không?