cho hoi minh nam nay 25t, da mat minh bi nam khoang 3 thang nay, minh cung su dung my pham de dieu tri nhung khong thay hieu qua lam, hom nay tren trang wed minh doc duoc thong tin dieu tri het nam qua sắc xuân, không biết có hieu qua het that su khong. cho minh hoi bo san pham nay gia khoang bao nhieu, va 1 bo dung khoang trong bao lau.


Minh cam on,