Chào Giáo Sư,


Hiện tại da cháu đang bị nám, nổi mụn nhiều, theo giáo sư cháu có thể uống thuốc Sắc Xuân được không ah.