Thưa chuyên gia, da của tôi hay bị dị ứng thời tiết, hay bị ngứa, mẩn đỏ... Chuyên gia cho hỏi sản phẩm Sắc Xuân có gây phản ứng phụ cho người sửa dụng hay không?