Em có nhiều tàn nhang trên mặt sau khi em sinh em bé, vậy em phải điều trị và dùng thuốc gì, mua thuốc o dau, xin cam on