hình ảnh
Điều này có thể gây sốc với một số người, nhưng tôm hùm không muốn bị bắt, bị luộc sống và bị mổ xẻ cho bữa tối của bạn. Hãy ăn thuần chay!