hình ảnh
Họ sẽ phải chịu nỗi đau tột độ về thể xác lẫn tinh thần. Và cuối cùng họ sẽ chết ở đây.