hình ảnh
Họ bị điện giật trong các nghiên cứu về cơn đau, bị cắt xẻ trong các cuộc phẫu thuật thử nghiệm và bị tiêm đủ mọi thứ từ co-ca-in đến ma tuý đá vào cơ thể trước khi bị giết 😡


Hãy hành động vì chuột👉 https://peta.vg/3r5n