Hồi học tiểu học, khu vệ sinh trường tớ đơn giản chỉ là dãy chạy dài bao bọc 2 bên tường chia đôi khu nam và nữ. Mỗi khi mắc tiểu cần giải quyết là một lần mình rợn tóc gáy vì từ xa, theo làn gió đã thoang thoảng mùi ẩm mốc khai nồng khó thở. Lỡ có bữa có bạn nào vô ý thức không chịu đại tiện vào khu vực riêng mà đi ngay ở đây thì chao ôi...buồn nôn kinh khủng khiếp, phải đợi lớp trực" làm nghĩa vụ quân sự xong" bọn mình mới dám phi thân vô thật nhanh rùi lao ra như con thiêu thân, Khổ ghê!