Sợ nhật là nhà vệ sinh ở bệnh viên công, bến xe và công viên. Dơ kinh khủng. Ý thức người sử dụng kém đã đành, nhưng khâu làm vệ sinh và tu sửa nhà vệ sinh quá tệ, vậy nên càng ngày càng xuống cấp. Vậy nên mặc nhiên trong quan điểm người Việt là nhà vệ sinh ở những nơi đó ko thể nào sạch sẽ được