Bé nhà em tự bỏ ti bình , phải làm như nào cho bé ti bình lại được ạ ?