Có mẹ Cún nào giờ con vẫn chưa biết nói không liên hệ m đánh giá khả năng ngôn ngữ sàng lọc rối loạn và tư vấn các dạy tương tác hỗ trợ con tại nhà miễn phí nhé! Cô nhận đến tại nhà khu vực Timecity và Văn Khê Hà đông.