Các mẹ ơi sao bông nhà em ko nhận được khung hình nhỉ