Bạn có biết thời gian sẽ làm thay đổi tất cả mọi thứ trong cuộc sống này hay không? Đúng như vậy đó, thời gian nó sẽ làm thay đổi tất cả kể cả tình cảm lẫn con người. Và khó thể nào đoán trước được điều gì trong tương lai cả, bởi vì chúng ta không phải là những thần đồng có thể đoán trước được tương lai và điều gì sẽ xảy ra với mình trong tương lai. Và trước mắt chúng ta chỉ biết đến hiện tại của mình có những điều gì, và chúng ta hãy biết rằng thời gian nó rất là quý báu và nó sẽ làm thay đổi tất cả những điều gì nếu như chúng ta không biết kiểm soát chính bản thân mình. Lòng người, hay là tình cảm thì cũng không thể nào thắng nổi thời gian đâu, cái gì dần dần rồi cũng sẽ nhạt phai theo năm tháng. Và chúng ta không thể nào cản được nó, bởi vì chúng ta không thể nào cản được thời gian, cản được cái sự thay đổi của chính chúng ta. Ai rồi cũng thay đổi mà thôi, kể cả chúng ta cũng vậy, nhưng mà nếu chúng ta thay đổi để cho chúng ta được tốt hơn thì điều đó không đáng nói. Còn nếu như chúng ta thay đổi ngày càng quá đáng, ngày càng sống xa sỹ hơn thì chắc chắn là cái điều đó chúng ta hãy nên xem lại bản thân của mình. Tự nhiên bản thân của mình rất là tốt, và đột nhiên không biết là vì điều gì mà chúng ta lại thay đổi trở thành một người mà chúng ta cảm thấy rất nhất từ trước đến giờ. Đôi khi là chúng ta không muốn bản thân chúng ta trở thành những cái mẫu người mà chúng ta ghét, nhưng làm sao chúng ta thắng nổi thời gian. Và chẳng ai biết trước được trong tương lai xảy ra điều gì đâu, cho nên chúng ta đừng bao giờ nói trước bất cứ thứ gì cả. Bây giờ điều bạn cần làm đó chính là hãy sống cho thật tốt, và biết cân nhắc với bản thân của mình, nếu như bạn muốn thay đổi thì hãy giúp cho bản thân của mình trở nên hoàn thiện và tốt nhất, đừng để bản thân của mình xa vào những cái điều xấu rồi khiến bản thân của chúng ta trở thành người mà chúng ta ghét nhất.