Gần đây có nhiều thông tin nói là các giáo viên, giảng viên ở các trường quốc tế, đặc biệt là các giáo viên nước ngoài, không rõ ràng về bằng cấp, đôi khi họ chỉ là những người nước ngoài có vốn là ngôn ngữ của chính nước của họ, không hề có bằng cấp gì hết! Nên khi muốn lựa chọn môi trường quốc tế cho con học cũng lo lắng, không biết chất lượng ra sao?