Các mẹ ơi,bé nhà mình chuẩn bị vào lướp 1, cô giáo bảo nên cho con học một khóa tiếng Anh ngắn hạn, nhờ các mẹ chỉ giúp trung tâm nào uy tín,dạy chất lượng với ạ :):):):):)