Mình quay màn hình trọn bộ nội dung chủ điểm, bài kiểm tra trên web vio.edu.vn lớp 2-3-4. Bạn nào tham gia các kì thi đấu trường toán học, violympic mà chưa có đầu kiện mua khóa học tham khảo thêm nhé: https://www.youtube.com/channel/UChQ-OGnMfSQPLATVwrfEVXA/