1. Tìm hiểu về chương trình học Math và Science
Math và Science
Chương trình Math và Science của các trường quốc tế tại Việt Nam bao gồm các môn: toán(Math), sinh học(Biology), hóa học(Chemistry), vật lý(Physics) và khoa học môi trường(Environmental science).
Chúng bao gồm các đặc điểm sau:
1.1. Tập trung giải quyết vấn đề
Chương trình toán(Math) và khoa học (Science) thường tập trung vào việc giải quyết các vấn đề trong thế giới thực.
Học sinh được khuyến khích sử dụng tư duy logic để giải quyết các vấn đề phức tạp và tìm cách áp dụng các khái niệm toán học, khoa học vào cuộc sống.
1.2. Đa dạng về phương pháp giảng dạy
Các chương trình toán(Math) và khoa học (Science) thường có nhiều phương pháp giảng dạy giúp học sinh hiểu cũng như nắm vững các khái niệm.
Các chương trình học này thường được gia sư song ngữ sử dụng phương pháp giảng dạy dựa trên phân tích vấn đề, tương tác qua lại, liên kết với thực tế, thực hành ứng dụng vào cuộc sống và định hướng tư duy.
1.3. Chú trọng phát triển kỹ năng sống
Chương trình toán(Math) và khoa học (Science) thường chú trọng phát triển các kỹ năng sống quan trọng như giải quyết vấn đề, tư duy logic, sáng tạo và làm việc nhóm.
1.4. Mang tính toàn cầu
Được thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu giáo dục quốc tế vì vậy chương trình có thể được sử dụng ở nhiều quốc gia khác nhau và hướng tới việc phát triển các kỹ năng, năng lực mà học sinh cần để thành công trong một thế giới toàn cầu hóa.
1.5. Tính ứng dụng cao
Toán(Math) và khoa học (Science) mang tính ứng dụng cao trong việc giúp học sinh áp dụng các khái niệm toán học, khoa học vào thực tế để các em hiểu được cách ứng dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày. 
2. Math và Science có khó học không?
Chương trình Math và Science thường được thiết kế theo tiêu chuẩn giáo dục quốc tế, đòi hỏi học sinh phải có kiến thức và kỹ năng cao. Do đó, chương trình này có thể khá khó khăn đối với một số học sinh, đặc biệt là các em yếu về ngoại ngữ.
Tuy nhiên đối với những học sinh đã có nền tảng ngoại ngữ(tiếng anh) tốt, chương trình Math và Science có thể không quá khó nếu các em thực sự quan tâm và chăm chỉ học tập.
Ngoài ra, nếu có gia sư song ngữ hỗ trợ trong quá trình học tập, học sinh có thể nắm vững kiến thức và kỹ năng trong các môn học này.
Với các em học sinh yếu ngoại ngữ, gia sư có thể giúp học sinh hiểu các khái niệm và lý thuyết bằng phương pháp dạy song song giữa tiếng việt và ngoại ngữ của giáo trình học.
Gia sư song ngữ còn có thể đưa ra lời khuyên về cách giải bài tập và bài kiểm tra, đồng thời dạy các kỹ năng cần thiết để các em thành công trong học tập. 
3. Phân biệt với chương tình tiếng anh tích hợp
Chương trình học tiếng anh tích hợp thường được thiết kế dựa trên chương trình chính thức của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam, nhưng có tích hợp tiếng Anh nhằm giúp học sinh nâng cao kỹ năng tiếng anh đồng thời với các môn học cơ bản.
Với chương trình này, các môn học chính như toán, văn, khoa học được giảng dạy bằng tiếng anh nhằm giúp học sinh nâng cao kỹ năng tiếng anh. 
4. Yêu cầu đối với gia sư dạy Math và Science
tìm gia sư Math và Science
4.1. Trình độ tiếng anh của gia sư
Để giúp học sinh hiểu và nắm vững các khái niệm, công thức, phương pháp giải Math và Science, gia sư song ngữ cần có trình độ tiếng anh chuyên ngành tốt và kỹ năng tiếng anh giao tiếp hiệu quả.
Điều này cho phép gia sư có thể giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng anh đối với học sinh có tiếng anh tốt, đồng thời có thể dạy song song tiếng anh và tiếng việt cho học sinh có tiếng anh còn yếu.
4.2. Kiến thức về Math và Science vững chắc
Gia sư Math và Science cần có kiến thức vững chắc về Math và Science để đảm bảo có đủ khả năng giúp học sinh học tập và giải quyết các vấn đề liên quan đến các môn học này.
Gia sư cần đảm bảo thông thạo các khái niệm lý thuyết trong các môn học này, cũng như các phương pháp, công cụ để giải quyết các vấn đề có liên quan và bài tập thực tế. 
Quan trọng hơn, gia sư dạy Math và Science phải có kiến thức thực tế để có thể giải thích các khái niệm khoa học một cách chân thực và sinh động.
Cuối cùng, gia sư Math và Science cần phải có khả năng áp dụng kiến thức khoa học vào cuộc sống hàng ngày và giúp học sinh hiểu được tầm quan trọng của môn học này trong cuộc sống.