Con em năm nay vào lớp 1, do đang dịch nên em dạy cho bé ở nhà như các phép toán đơn giản với viết chứ. Mà cứ mỗi lần lôi bài vở ra học là nó khóc từ đầu buổi tới cuối buổi luôn. Em không có dạy dỗ gì được, sợ vô năm con theo không kịp các bạn mà dạy thì nó không chịu học giờ em không biết làm sao luôn?

Mẹ nó gặp tình trạng giúp em chỉ em cách sao mà cho bé nó chịu học chữ ở nhà với ạ.