Chưa gì mà đau đầu khi tìm chỗ học tiếng Anh cho xấp nhỏ nhà em hết. Chuyện là bé nhà em sắp tới vào lớp 1, mà em cũng muốn định hướng sau này cho chúng đi du học luôn. Nên bây giờ tìm nơi gửi gắm chắc cú cho an toàn. Em thì hông rành mấy cái khóa học tiếng Anh cho lắm, nhưng ngoài học chính khóa em cũng muốn tụi nhỏ sau này tự tin, mạnh dạn khi bước ra đời. Nên đang tìm chỗ học vừa dạy Tiếng Anh mà cũng có dạy mấy kỹ năng sống ấy. Các mẹ nào có kinh nghiệm, hay đang cho bé học ở đâu thì share em một ít kinh nghiệm với. Em cảm ơn nhiều ạ.