Con em lớp 7...rất sợ học toán, hè ở nhà toàn nghịch điện thoại, nói thì lại cáu, cứ tình hình này em stress quá, các mẹ thông thái tư vấn giúp em có cách nào để thay đổi tình trạng này không?