Khảo nghiệm bắt đầu:

hình ảnh

Nguồn: aboluowang

Đề mục: Quan sát hình ảnh dưới đây, bạn thấy gì ngay từ cái nhìn đầu tiên? Chọn các tùy chọn bên dưới và xem nghĩa giải tương ứng:

A. Đầu của một con ngựa

B. Một con bướm

C. Khuôn mặt người nằm ngược

D. Một đôi chuông (lục lạc chuông)

Kết quả kiểm tra:

xem thêm: bianvn.com/van-hoa/kiem-tra-tam-ly-ban-thay-gi-ngay-tu-cai-nhin-dau-tien-do-luong-nhung-cam-do-ma-ban-kho-cuong-lai-nhat