Các bạn mở trong youtube sẽ hay hơn.

Ai muốn học cách làm inbox mình!