Dạo này dịch bị hạn chế nhiều thứ, bị đóng cửa nhiều nơi mà giờ em thèm cảm giác hòa mình theo nhạc sau 1 ngày dài mà ngặt nỗi chằng biết quán nào để mà đi. Anh/ chị nào biết quán nào âm thanh tốt mà nhạc hay (không bị đóng cửa) chỉ em với ạ. TKs ạ