Toàn cảnh Thảo Cầm Viên tại Sài Gòn giúp bé có những thông tin và bổ ích về các loài vật như: Cọp, Sư Tử, Khỉ, Hồng Hạc, Voi, Hươu cao cổ, V.v...