- Quần đảo Nam Du. Ảnh: Hữu Nghĩa/vnphoto

Loading interface...

- Côn Đảo.  Ảnh: ivivu

Loading interface...

- Cù Lao Chàm. Ảnh: culaochamtravel.

Loading interface...

- Huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Chikito Hoàng.

Loading interface...

- Biển Lăng Cô. Ảnh: Kosshop.

Loading interface...

** Nguồn : Huỳnh Hằng – Zing.vn