Hi các mẹ,


Các mẹ ai đã từng đi đến những nơi này rồi thì cho em xin kinh nghiệm đi. Bọn em định tự tổ chức nhóm 6-12 người. Vì sợ theo tour thì chỉ cưỡi ngựa xem hoa.


Mong sớm có phản hồi của các mẹ.


Thanks.