Mình chưa một lần xuất ngoại để du lịch, năm nay dự tính đi nhưng không biết nên đi nước nào vào thời gian nào, và chi phí như thế nào là hợp lí nhất. Khi đi du lịch nước ngoài thì có những điểm nào cần " lưu ý" không? Anh chị nào đã từng đi du lịch thì chia sẽ kinh nghiệm cho mình với nhé. Cảm ơn nhiều!!!