Chị hàng xóm nhà mình có cô con gái 3 tuổi. Một hôm, mình sang chơi thấy cô bé hát véo von: 1,2,3 em chờ anh đã bao lâu rồi. Mình mới hỏi: Em chờ anh nào vậy cháu? Thì cô bé trả lời: 1,2,3 em chờ anh Toản (chú sinh viên trọ nhà cô bé) đã bao lâu rồi. Lúc đó mọi người ai thấy đều cười ngất. Đúng là con trẻ học nhanh thật.