hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
.................
Trong trí nhớ của cha mẹ và những người bạn học tiểu học, Jack Ma (tên khai sinh Mã Vân) là một cậu nhóc gầy gò, nhưng giỏi đánh nhau. Ngày nào đến trường, Mã Vân cũng khiến thầy cô đau đầu về khả năng học toán kém cỏi; và ngày nào từ trường về nhà, cậu cũng trình diện trước song thân trong tình trạng sứt đầu mẻ trán vì chống trả lại những ức hiếp từ bạn học.
https://cafef.vn/jack-ma-ten-lua-dao-ga-khung-ke-mo-mong-cuong-dien-20171106132821081.chn