Dương Tử từng viết : “Động tới Trung Hoa, gần xa cũng GIẾT”

Vấn đề này không phải nhai lại, mà phải nhai cả đời. Rất nhiều những “hot lưu lượng” bây giờ hồi xưa có share nhưng chẳng mấy ai biết


- GOT7 Jackson Vương Gia Nhĩ

- Tiêu Chiến

- UNIQ Vương Nhất Bác

- WJSN Meiqi Mạnh Mỹ Kỳ

- WJSN Xuanyi Ngô Tuyên Nghi

- f(x) Victoria Tống Thiến 

- EXO Lay Trương Nghệ Hưng

- Phạm Băng Băng

- Trần Vỹ Đình

- Địch Lê Nhiệt Ba

- TFBOYS Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ

- Hồ Ca

- Triệu Lệ Dĩnh

- Angela Baby

- Huỳnh Hiểu Minh

- Đường Yên

- Cựu thành viên EXO Ngô Diệc Phàm

- Cựu thành viên EXO Lộc Hàm

- Lý Dịch Phong

- Dương Dương

- Hà Cảnh

- Nine Percent Thái Từ Khôn

- Nine Percent Justin Hoàng Minh Hạo

- Nine Percent Phạm Thừa Thừa

- Nine Percent Chu Chính Đình

- Đặng Siêu

- Tôn Lệ

- Dương Mịch

- Lưu Khải Uy

- Mã Thiên Vũ

- Quan Hiểu Đồng

- Trần Khôn

- Trương Nhất Sơn

- Lưu Hạo Nhiên

- Dương Tử

- Nghê Ni

- Trần Hách

- Chu Á Văn

- Trịnh Khải

- Đường Nghệ Hân

- Lưu Thi Thi

- Lý Thấm

- Tần Lam

- Châu Đông Vũ

- Cổ Lực Na Trát

- Lý Thần

- Lý Băng Băng

- Đồng Lệ Á

- Từ Lộ

- Trần Học Đông

- Hoàng Bột

- Tưởng Hân

- Mao Hiểu Đồng

- Uông Tô Lang

- Lưu Đào

- Ngô Tú Ba

- Thẩm Nguyệt

- Ngô Lỗi

hình ảnh


Tất cả đều kèm theo câu: “Trung Quốc - một phân không thể thiếu!”


- Châu Tấn

- Lưu Diệc Phi 

- Chu Á Văn

- Chu Nhất Long

- Bạch Vũ

- Thích Vi

- Trương Nhược Quân

- Vu Mông Lung uk

- Hứa Khải

- Tống Dật

- Nhậm Gia Luân 

- Trương Tử Phong

- Trương Thiên Ái

- Tống Tổ Nhi

- Kiều Trấn Vũ

- Phùng Thiệu Phong

- La Vân Hi

- Hình Chiêu Lâm

- Hồ Băng Khanh

- Bạch Kính Đình

- Hoàng Cảnh Du

- Hứa Ngụy Châu

- Vương Hạc Đệ

- Giả Nãi Lượng

- Trương Hàn

- Cựu thành viên Super Junior Hàn Canh

- Trương Tuyết Nghênh

- Lưu Hoan

- Nhiếp Viễn

- Lâm Nguyên

- Trương Bân Bân

- Giang Sơ Ảnh

- Trương Vân Long

- Từ Hải Lộ

- Hồ Hạ

- Âu Hào

- Đặng Sa

- Đổng Lực

- Thích Tiểu Long

- Vương Tấn

- Studio Tỉnh Bách Nhiên

- Hà Tuệ

- Đỗ Thuần

- Trịnh Hợp Huệ Tử

- Hải Lục

- Hà Khiết

- Lý Lan Địch

- Kim Hạn

- Liễu Nhằm

- Trần Đô Linh

- Hồ Nhất Thiên

- Hàn Đông Quân

- Cung Tuấn

- Trương Kiệt

- Tạ Na 

- Trịnh Nghiệp Thành

- Đặng Luân

- WJSN Cheng Xiao Trình Tiêu

- Rocket Girls 101 Dương Siêu Việt

- Ngụy Đại Huân

- Trương Triết Hạn

- Trương Hinh Dư

- Tần Tuấn Kiệt

- Tỉnh Bách Nhiên

- Trương Kế Khoa

- Mã Tư Thuần

- Từ Chính Khê

- Tiêu Tuấn Diễm

- Trương Tử Phong

- Văn Vịnh San

- Đổng Tử Kiện 

- Nine Percent Vương Tử Dị 

- Nine Percent Tiểu Quỷ

- Dương Dung studio

- Nghiêm Khoan studio

- Ngô Thiến

- Lương Khiết

- Vạn Thiến

- Đàm Tùng Vận

- Hoàng Tử Thao studio

- Hùng Tử Kỳ

- Trương Huệ Văn

- Diêu Thần

- Trương Hàm Vận

- Đồng Đại Vỹ

- Kim Thần

- Mã Thiên Vũ

- Vương Khải

- Tằng Thuấn Hi

- Hầu Minh Hạo

- Quách Tuấn Thần

- Lý Nhất Đồng

- Lý Trị Đình

- Ngô Cẩn Ngôn

- Cảnh Điềm

- Vương Tử Văn

- Trần Dao

- Hám Thanh Tử

- Vương Lạc Đan

- Lâm Doãn

- Vương Hiểu Thần

- Vương Âu

- Cúc Tịnh Y

- Mr-X Lý Hy Khản

- Mr-X Sư Minh Quân

- Mr-X La Chính

- PRISTIN Kyulkyung Chu Khiết Quỳnh

- Lưu Vũ Ninh

- Tiêu Chiến

- Trần Tường

- Lý Hoành Nghị

- Trương Dư Hi

- Yuehua Lý Quyền Triết

- Yuehua Hoàng Tân Thuần

- Yuehua Đinh Trạch Nhân

- Yuehua Tất Văn Quân

- Lại Nghệ

- Trương Tân Thành

- Bành Dục Sướng

- Lý Hiện

- Trần Hiểu

- Cốc Gia Thành

- Rocket Girls Yami

- Rocket Girls Đoạn Áo Quyên

- Rocket Girls Tử Ninh

- Rocket Girls Mỹ Vân

- Rocket Girls Phó Tinh

- Rocket Girls Từ Mộng Khiết

- Tống Uy Long

- SNH48 Lâm Tư Ý

- SNH48 Lý Nghệ Đồng

- SNH48 Lục Đình

- SNH48 Hứa Giai Kỳ

- SNH48 Hoàng Đình Đình

- SNH48 Trương Ngữ Cách

- SNH48 Đới Manh

- SNH48 Ngô Triết Hàm

- SEVENTEEN Jun Văn Tuấn Huy

- SEVENTEEN The8 Từ Minh Hạo

- Khổng Thuỳ Nam

- Lý Xuân Ái

- Trần Phi Vũ

- Vương Viện Khả

- Hồng Nghiêu

- Khương Tử Tân

- Tô Thanh

- Liêu Kính Phong

- Phù Long Phi

- X Nine Yên Hủ Gia

- Triệu Lộ Tư

- Lý Duy Gia

- Produce 101 Lý Tử Tuyền

- Hình Di

- Quý Tiêu Băng

- Cao Hán Vũ

- Lương Tịnh Khang

- Ngô Hy Trạch

- Khương Triều

- Cao Chí Đình

- Vương Tử Vi

- Tôn Nghệ Ninh

- Triệu Dịch Khâm

- Tôn Di

- Trương Dật Kiệt


https://m.facebook.com/groups/640535882809237?view=permalink&id=1213351028861050