http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/556959/canh-cao-giam-doc-so-thong-tin-truyen-thong-hau-giang.htmlCảnh cáo giám đốc Sở Thông tin - truyền thông Hậu GiangTT - Theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang, ngày 1-7 ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Đỗ Chiêu Quí, giám đốc Sở Thông tin - truyền thông.Đa số phiếu thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo.Theo kết luận của Thanh tra tỉnh, tại Sở Thông tin - truyền thông xảy ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý đầu tư các dự án như: dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị phòng họp trực tuyến, dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của sở...Trong công tác chi thường xuyên, từ năm 2009 đến hết quý 3-2012, Sở Thông tin - truyền thông Hậu Giang đã không thực hiện đúng quy định về tài chính số tiền không đủ điều kiện thanh toán theo quy định gần 386 triệu đồng; để ngoài sổ sách hơn 233 triệu đồng nguồn kinh phí thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích; lập khống (làm giả) chứng từ để rút phần kinh phí trích trong việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực viễn thông số tiền 36 triệu đồng.LÊ DÂN