Quán cơm tương trợ Nụ Cười 2 ở số 46/22 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM. Vì nằm trong một chỗ khuất nên số người biết đến không tăng nhanh. Quán khai trương từ ngày 6.3, phục vụ bán cơm 2.000 đồng/phần vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu.


Trần Việt Đức (thực hiện)
Bình quân mỗi bữa có khoảng 400 khách. Quán mới chỉ tự túc được 60%, chủ yếu là nhờ đi vận động và lấy nhân lực quán Nụ Cười 1 bổ sung cho quán Nụ Cười 2. Nguồn đóng góp của địa phương chưa có.
Bún bò Huế 1.000 đồng/tô phục vụ lần đầu tiên như là một cách đổi món cho khách nghèo.Thanh Việt, bếp trưởng. Nguyên là một thiết kế viên thời trang. Khi mẹ lâm bệnh hiểm, Việt mất sáu năm nuôi mẹ. Mẹ mất, anh ở lại nấu ăn thiện nguyện cho trung tâm Ung bướu. Bây giờ làm bếp trưởng ở quán Nụ Cười 2.Những tình nguyện viên toàn phần.Tổng quản của quán, làm thiện nguyện là chính, vì mức lương vào khoảng 1.000.000 đồng/tháng. Cô còn phải đi làm bảo mẫu vào giờ chiều.Cậu bé đang tuổi lớn còn đủ tiền làm một tô nữa.Ông Nguyễn Văn Riêm, 81 tuổi, một người địa phương, được giao giữ xe cho những người vào quán Nụ Cười 2. Lương ông 1.050.000 đồng/tháng.


http://sgtt.vn/goc-anh/chi-tiet/176957/bun-bo-1000-dongto.html