Sự nóng lên của Trái đất làm băng tan chảy nhiều hơn, nước biển dâng cao. CÙng với đó, các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện thường xuyên hơn, khắc nghiệt hơn. Vâng, thiên nhiên đang dồn dập gióng lên hồi chuông báo động nhằm thúc giục con người nhanh chóng hành động để ứng phó cuộc khủng hoảng khí hậu nghiêm trọng hiện nay.