Bé nhà em năm nay đi học mẫu giáo. Em mua toàn quần áo hàng hiệu cho bé, nhưng mà nghe nói bé đi mẫu giáo rất dễ bị nhầm lẫn quần áo với các bạn cùng lớp. Em đang nghĩ cách làm thế nào để có thể đánh dấu (có thể viết tên bé lên trên quần áo) để không bị lẫn với quần áo của các bạn cùng lớp. Mẹ nào có kinh nghiệm trong vụ này, xin chỉ giúp em với.