Có rất nhiều trò chơi để trẻ phát triển trí tuệ thông qua các giác quan. Một số trò chơi phù hợp với trẻ 1 tuổi như: xếp chồng các khối vuông, bỏ bóng vào hộp có cùng màu sắc, bảng khám phá xúc giác (sensory board), v..v. Không nên ép trẻ chơi nếu con không thích. Thay vào đó bố mẹ nên lựa theo sở thích của bé rồi sau đó mới chuyển sang các trò khác

Nguồn: internet