Mẹ nào muốn làm giỏ xách mini bằng giấy cực dễ thương và đáng yêu thì xem clip hướng dẫn bên dưới nghen. Túi xách mini này có thể bỏ kẹp, nhẫn, dây chuyền, quà nhỏ vào mà tặng thì dễ thương phải biết 

hình ảnh
...
Xem clip hướng dẫn bên dưới đây ... 👇
...