Vừa cho bé ăn dặm vừa cho bé xem tivi thì có ổn không các mẹ? Nếu không cho bé xem tivi thì phải ẵm con đi khắp xóm thì mới hết được chén bột huhu