Phomai có thể cho bé ăn ở mấy tháng vậy các mom? Phomai và váng sữa thì cái nào tốt hơn cái nào nhỉ? 8-|