Tham vấn dinh dưỡng - Phần 4 đã nhiều trang, theo quy định của diễn đàn sẽ bị khóa lại. Do vậy, MOD tạo Phần 5 cho các thành viên tiếp tục trao đổi với sự tư vấn của BS và các thành viên có chuyên môn khác nhé.:Rose::rolleyes:


Đây là link của phần 4: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=74675