Làm thế nào cho con siêng vận động ko bị ù lì nữa các mom chỉ em với, bé nó cứ thích ngồi 1 chỗ ít vận động lắm. Em cũng lo bé buồn rồi người dễ ốm hơn. sẵn đây e tìm sữa phát triển đề kháng có tăng cân cho bé trai 1,5 tuổi ạ