E xin một số chất nên bổ sung cho bé 2t ạ. Hiện e cho bé ăn đều 3 cử và vẫn đang duy trì cho bé uống sct bổ sung thêm cho bé ạ