Hồi nhỏ mê đắm bộ phim Tây Du Ký! Từ ngày làm chuyên gia chiều cao lại có thêm câu chuyện “Canxi du ký” kể cả nhà nghe 🤩

Sự thật là cơ thể của chúng ta cần canxi - Vi chất này em tạm ví như Đường tăng. Mà đích là đường tăng phải lấy được kinh - Giống anh canxi phải đến đúng nơi cần đến cả nhà ạ. 

🌱 D3 như Chư Bát Giới -  Hấp thu canxi từ ruột non vào máu

🌱 Tài phép nhất hẳn là Tôn Ngộ Không rồi - Chính là K2 - Khâu quan trọng nhất vừa giúp canxi và khoáng chất được chuyển hóa vào xương và răng. Vừa giải phóng canxi ở các cơ quan khác ngoài xương - Không những cứu yêu quái ăn thịt đường tăng mà còn cứu sư phụ khỏi nữ vương ở Tây Vương Nữ quốc 🤩

🌱 Còn Sa Tăng chính là Magie - Hoạt chất thầm lặng nhưng giúp lưu giữ, củng cố canxi ở xương

“Canxi du ký” thời nay không phải trải qua 81 kiếp nạn. Mà chỉ cần tới Midu Mena7 thôi cả nhà ạ😍

#midu1007


#midumenaq7


#tăng_chiều_cao


#cxdukymidu