Thân chào các bạn thành viên,


Do sự cố ngoài ý muốn nên dữ liệu của thành viên tạm thời không khôi phục được từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 10. BTC thành thật xin lỗi các thành viên về sự cố này. BTC đang xây dựng lại chuyên mục "Thăm nhà sao " và rất cần sự hỗ trợ của các thành viên. Các thành viên chung tay đăng tải lại những bài đã mất trong tuần 1 và tuần 2 từ 5/10 đến ngày 12/10 giúp BTC .


BTC rất cám ơn sự hỗ trợ của các bạn.


BTC_DDCCKLMN