Có ai đã đến các nhà hàng ẩm thực - câu cá giải trí chưa ? Nếu đến rồi thì cho mình biết ưu điểm của nó so với những nơi câu cá giải trí khác như thế nào đi.

Mình có biết địa điểm Ẩm thực - Câu cá giải trí Bảo Vàng ở Biên Hòa, Đồng Nai và muốn đi nhưng vẫn còn lưỡng lự vì chưa biết rõ nó như thế nào.