Em bị trật khớp gối chân, Giãn dây chằng. Mẹ nào biết chỗ nào uy tín giới thiệu em với ạ.