Em chào các mẹ em va ck em dêu bị dính smg và đã chữa thành công khỏi 2 vkck em đã xét nghiệm am tính nhân đây e xin chia sẻ sdt của thầy ng đã cuu giúp vc e hỏi benh:0388603933 e chía sẻ len đay những mẹ nào đang bị lh thay đó nh!!